خط مشی

گروه مهندسی بنیان نیروآفرینان سانا با استعانت از خداوند متعال و با هدف اصلاح الگوی مصرف انرژی، افزایشEPC بهره وری مصرف انرژی، توسعه بهره برداری صحیح از انرژی های تجدید پذیر، تعالی مستمر نیروی انسانی متخصص و جوان،تعامل و همکاری با شرکت های بین المللی مرتبط، صیانت از پرسنل و بهبود محیط کار و همکاری و همدلی نیروی متخصص در زمینه مشاوره، طراحی، تدارک کالا، ساخت و نصب واحدهای تولید انرژی بر مبنای انرژی های تجدید پذیر به صورت فعالیت می نماید و ضمن تعهد به انطباق با قوانین و مقررات مربوطه و الزامات ذینفعان، تلاش نموده است تا آرامش را برای مشتریان و محیط زیستی سالم برای نسل های آینده مطابق با نیازهای مشتریان به ارمغان آورد.

این سازمان سیستم مدیریت یکپارجه بر مبنای استانداردهای بین المللی ISO14001 :2015, ISO9001 :2015, OHSAS18001 :2007 را سرلوحه راهبری سازمان قرار داده است که در راستای بهبود مستمر اثربخشی این سیستم، مستعد به تحقق آرمان های زیر می باشد:

  • افزایش سطح رضایت ذینفعان سازمان
  • گسترش فعالیت های طراحی و توسعه با استفاده از نوآوری و فن آوری های پیشرفته
  • افزایش سطح کیفیت محصول، راندمان تولید و سطح بهره برداری از زیرساخت سازمان
  • ارتقا آگاهی و سطح توانمندسازی کارکنان در جهت دستیابی به اهداف سیستم مدیریت یکپارچه
  • پیشگیری از ایجاد آلودگی های زیست محیطی و بروز حوادث و بیماری های شغلی


تحقق هر چه نیکوتر این مهم با همکاری و تلاش همه جانبه تمامی کارکنان این شرکت میسر خواهد بود و این مدیریت نظارت بر اجرا و بازنگری سیستم و تأمین کلیه منابع لازم را متعهد می شود.