افزایش دما در فصل تابستان و پایداری هوای گرم در کشور، مصرف برق را به گونه ای چشمگیر و کم سابقه افزایش داده است. بدون شک در چنین شرایطی برای تامین برق پایدار، بیش از هر زمان دیگر به مدیریت مصرف برق نیازمندیم.

در راستای تامین برقی مطمئن و پایدار و جلوگیری از خاموشی‌های احتمالی، شرکت توزیع برق در نظر دارد به مشترکین خانگی و تجاری که در ماه های تیر و مرداد در ساعات اوج مصرف (12 الی 17)، ۱۰ درصد مصرف برق خود را کاهش دهند، علاوه بر کاهش 20 درصد صورت حساب برق، به 1000 نفر از مشترکین جوائز ویژه‌ای نیز به قید قرعه اهدا نماید.

همچنین با عدم رعایت الگو مصرف علاوه بر افزایش 16 درصدی صورت حساب برق، مشترکین پر مصرف در اولویت قطع برق قرار خواهند گرفت.

با تکمیل مشخصات قبوض مصرفی خود در قسمت ثبت درخواست و رعایت موارد ذکرشده مشمول پاداش در قبوض برق شده و کمک شایانی در جهت جلوگیری از خاموشی مشترکین دیگر خواهید نمود.راهکارهای ساده ولی طلایی کاهش مصرف

 1. در ساعات اوج مصرف (ساعت 12 الی 17) از لوازم برقی پرمصرف مانند:
  • اتو، جاروبرقی، ماشین لباس شوئی، ماشین ظرف شوئی و… استفاده ننماییم.
 2. از لامپ‌های LED و SMD که طول عمر، بازدهی و نوردهی بیشتر داشته و موجب کاهش مصرف انرژی و هزینه صورت حساب برق می‌شوند، استفاده نمایید.
 3. استفـاده ا ز نـور طبیـعی خورشید برای روشن کردن خانه، موجب نشاط ساکنان خانه، حفظ سلامت جشم و صرفه جویی در مصرف برق می‌گردد.
 4. با خرید لوازم برقی با رتبه انرژی بالا (A – A+++) از کمترین مصرف انرژی، بازدهی و طول عمر بیشتر کالا بهره مند شویم.
 5. نصــب ســایبان بــرروی کولرهــای آبــی و کندانســورهای کولرهــای گازی از تابــش مســتقیم نــور خورشــید و افزایــش حـرارت کولـر جلوگیـری کـرده و باعـث خنـک تـر شـدن هـوای خروجـی، افزایـش بازدهـی و کاهـش مصـرف بـرق مـی گردد.
 6. دمای مناسب برای ساختمان در تابستان 24 الی 26 درجه سانتی گراد و در زمستان 19 الی 21 درجه سانتی گراد می‌باشد.
 7. بسیاری از تجهیزات برقی زمانی که به پریز متصل هستند و خاموش می باشند، باز هم انرژی مصرف می نمایند، لذا با قطـع کلید در پریز چندراهه، میتوان مصرف برق را تا 10 درصد کاهش داد.
 8. چراغها و سیستم سرمایش اتاقهایی که در آن حضور نداریم را خاموش نمائیم.

سایر راهکارها:

 • رعایت فاصله یخچال حدود 20 تا 30 سانتی متر از دیوار
 • تنظیـم درجـه بـرودت یخچال از 3 تا 4 درجـه و درجه برودت فریزر از 15- تا 18- درجه سـانتیگراد
 • خاموش نمودن اتو، قبل از اتو کردن آخرین لباسها
 • تنظیـم حالـت خاموشـی در رایانـه هـا، تا در صـورت عدم اسـتفاده، خامـوش گردند.
 • انتخـاب رنگ روشـن بـرای دیوارها، پـرده ها، سـرامیک کف، فرش و … بـرای کاهش اسـتفاده از چراغها
 • خشـک نمودن لباسـها در فضای آزاد به منظور کاهش اسـتفاده از خشک کن ماشـین لباسشویی


.