سیستم روشنایی

  • ساخت انواع پرژکتورهای صنعتی سوله ای و محوطه ای  (SMD)
  • ساخت انواع چراغ های خیابانی (COB)
  • طراحی، اندازه گیری و اجرای سیستم روشنایی (سوله های صنعتی_ ساختمان های اداری_فضای باز)
  • تعمیرات انواع پرژکتور های صنعتی و سوله ای
  • تعمیرات انواع مبدل ها، درایوها و چراغ های LED , SMD