طراحی سیستم روشنایی

 • بررسی و تحلیل روشنایی موجود از منظر مصرف انرژی
 • اندازه گیری میزان مصرف انرژی – شدت روشنائی وضعیت موجود و مقایسه با استانداردهای داخلی و بین المللی روشنایی
 • طراحی سیستم روشنائی بهینه خانگی، تجاری، اداری، صنعتی و محوطه های باز(Indoor & Outdoor) با نرم افزارهای تخصصی روشنائی
 • طراحی برج های نوری برای فضاهای باز و زمین های ورزشی
 • طراحی و اجرای سیستم روشنائی نسل جدید و بهینه مانند(LED   و SMD )
 • هوشمند سازی سیستم های روشنائی با توجه به شرایط بهره برداری مشترک
 • تعمیرات و نگهداری سیستم های روشنائی
 • استخراج آمار چراغ‌ها و لامپ‌ها، نوع و مصارف هرکدام
 • اندازه‌گیری شار نوری در اماکن مختلف
 • بررسی وضعیت روشنایی هر محیط و مقایسه با استاندارد‌های داخلی و جهانی
 • تعیین راهکارهای مصرف بهینه انرژی در این سیستم‌ها و بررسی اقتصادی آن‌ها
 • امکان سنجی هوشمندسازی سیستم روشنایی در موقعیت های زمانی و مکانی مختلف
 • ارائه بهترین طرح در جهت روشنایی فضاهای پیشنهادی