با توجه به افزایش روز افزون قیمت حامل های انرژی و افزایش سهم مصارف انرژی در سبد هزینه های جاری صنابع، ضرورت بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی در کلیه مجموعه ها به خصوص صنایعی که مصرف انرژی بالایی دارند بیش از پیش احساس می شود.

از این رو، با بهینه سازی و مدیریت انرژی میتوان بهره وری را افزایش داد. افزایش بهره وری کمک ویژه ای در افزایش سوددهی اقتصادی و کاهش هزینه های جاری ایفا می کند. گروه مهندسی نیروآفرینان سانا با تکیه بر کادر دانشگاهی، متخصصین جوان و تجریبیات موفق خود در پروژه های ممیزی و مدیریت انرژی برای کارخانه های متعدد، آمادگی خود را جهت انجام مشاوره های فنی و اقتصادی در جهت بهینه سازی و مدیریت مصارف انرژی در کارخانه ها و صنایع مختلف کشور اعلام می نماید.


درخواست مشاوره ممیزی و مدیریت انرژی در صنایع