خدمات و ممیزی انرژی

خدمات مشاوره‌ای شرکت نیرو آفرینان سانا

گروه نیرو آفرینان سانا با بهره‌گیری از متخصصیین با تجربه در زمینه خدمات مشاوره‌ای به کارخانه ها و صنایع کشور تشکیل گردید. هدف اصلی این شرکت کمک به صنایع در جهت افزایش بهره‌وری انرژی در فرآیند‌ها و تولیدات مختلف است. همچنین پیگیری کلیه امور مرتبط با کارخانه در ادارات و سازمان‌های دولتی به ویژه اداره برق از جمله دیگر موارد این قرارداد مشاوره است.

ممیزی انرژی مقدماتی
۱-۱ بازدید از مجموعه به صورت فصلی و شناسایی مصارف انرژی
۲-۱ دریافت اطلاعات اولیه لازم (قبوض انرژی، تجهیزات موجود، نقشه برق و …)
۲. تهیه شناسنامه انرژی در سه سال گذشته
۱-۲ جمع‌آوری میزان مصرف و هزینه انرژی در سه سال گذشته
۲-۲ بررسی قبوض انرژی (دیماند، جرائم مختلف، نام مشترک، نشانی مشترک، شماره شناسایی، رمز رایانه، عنوان و کد تعرفه، نوع فعالیت، گزینه انتخابی، دیماند قراردادی، شماره بدنه کنتور اکتیو، ضریب کنتور، ضریب زیان بدی مصرف، و بهای قدرت)

۳-۲ تهیه نمودارهای مصرف انرژي هر فرآیند و مصرف کننده

ممیزی انرژی تفضیلی
۱-۲ آنالیز دقیق میزان مصرف انرژی و هزینه‌های انرژی در مصرف کننده های نهایی
۲-۲ انجام اندازه‌گیری‌های موردنیاز هر تجهیز و تابلو توزیع به وسیله دستگاه پاورآنالایزر
۳-۲ تهیه لیست تجهیزات و لیست مصرف‌کننده‌های انرژی (بانک اطلاعاتی مصارف)
۴-۲ مقایسه مصرف هر تجهیز با میزان استاندارد و میزان بهینه مصرف
۵-۲ بررسی گلوگاه‌های اتلاف انرژی در هایپرمارکت
۶-۲ تهیه گزارش ممیزی انرژی تفضیلی و تعیین راه‌کارهای مختلف جهت افزایش بهره‌وری انرژی

آنالیز انرژی (برق و حرارت) و تعیین فرصت‌های بهینه‌سازی
۱-۳ آنالیز سیستم توزیع انرژی الکتریکی
۲-۳ تعیین دیاگرام تک‌خطی شبکه برق هایپرمارکت (نقشه برق)
۳-۳ شبیه‌سازی کامپیوتری شبکه برق داخلی و تخمین تلفات انرژی در مصرف کننده های مختلف
۴-۳ تعیین راهکارهای کاهش تلفات شبکه و بررسی اقتصادی راه کارهای مختلف و اولویت بندی راهکارها
۴. آنالیز موتورهای الکتریکی
۱-۴ تهیه لیست موتورهای الکتریکی مجموعه و مشخص نمودن میزان مصرف هر موتور
۲-۴ اندازه‌گیری توان، ولتاژ و جریان مصرفی هر فازموتورهای اصلی و برآورد ضریب توان و راندمان آن‌ها (به کمک دستگاه پاورآنالایزر)
3-4 اندازه گیری میزان هارمونیک های مختلف فرآیندهای مجموعه و تعیین میزان THD سیستم به منظور کاهش تلفات سیستم
۳-۴ استخراج پروفیل زمانی بار موتورهای اصلی در طول شبانه‌روز
۴-۴ آنالیز دقیق مصرف انرژی موتورها در مقایسه با شرایط استاندارد
۵-۴ امکان‌سنجی نصب درایوهای الکتریکی بر موتورها بر اساس نوع کاربرد بمنظور کاهش مصرف انرژی
۶-۴ تعیین راهکارهای کاهش مصرف برق در موتورها و آنالیز اقتصادی هر راهکار
۷-۴ تعیین راهکار در جهت افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه های انرژی

آنالیز دیزل ژنراتورها
۱-5 تهیه لیست دیزل ژنراتورهای هایپرمارکت
۲-5 راه اندازی و بررسی نحوه ی عملکرد دیزل ژنراتورها و مقایسه با شرایط استاندارد عملکرد
۳-5 طراحی لیست تعمیرات نگهداری دیزل ژنراتور مطابق با دستورالعمل های شرکت سازنده و استانداردهای ملی و بین المللی
4-5 تعیین راهکار در جهت افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه های انرژی دیزل ژنراتور
5-5 تعیین میزان دقیق قدرت(توان) مورد نیازدیزل ژنراتورهای مجموعه ی هایپرمارکت برای بارهای حساس و مهم در مواقع قطع برق شبکه سراسری

آنالیز سیستم روشنایی
۱-6 استخراج آمار چراغ‌ها و لامپ‌ها، نوع و مصارف هرکدام
۲-6 اندازه‌گیری شار نوری در اماکن مختلف هایپر مارکت
۳-6 بررسی وضعیت روشنایی هر محیط و مقایسه با استاندارد‌های داخلی و جهانی
۴-6 تعیین راهکارهای مصرف بهینه انرژی در این سیستم‌ها و بررسی اقتصادی آن‌ها
5-6 امکان سنجی هوشمندسازی سیستم روشنایی هایپرمارکت در موقعیت های زمانی و مکانی مختلف

آنالیز سیستم موتورخانه
۱-7 بررسی کلیه بویلرها و کوره‌ها و…
۲-7 بررسی وضعیت عایق‌کاری مسیرهای عبوری گرمایش و سرمایش، منابع انبساط،
برج‌های خنک کن، دودکش بویلرها، مبدل‌های حرارتی و …
۳-7 نصب دستگاه آنالیزور گاز و اندازه‌گیری و آنالیز گاز خروجی بویلرها و کوره‌ها جهت تنظیم نمودن مشعل
۴-7 برآورد بار حرارتی و برودتی موردنیاز ساختمان‌ها توسط نرم‌افزار تخصصی
۵-7 امکان‌سنجی نصب و برآورد تجهیزات لازم به‌منظور پیاده‌سازی سیستم مدیریت هوشمند موتورخانه
۶-7 تعیین راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی در این سیستم‌ها و بررسی اقتصادی آن‌ها
آنالیز سایر سیستم‌ها (سیستم هوای فشرده و …)
۷-7 بررسی سیستم هوای فشرده و خطوط هوای فشرده
۸-7 بررسی سیستم توزیع هوای فشرده تعیین نشتی‌های سیستم هوای فشرده
۹-7 تعیین راهکارهای کاهش تلفات این سیستم و بررسی اقتصادی آن‌ها

تعیین خط مبنای انرژی هایپر مارکت(تعیین نرخ شدت مصرف انرژی در شرایط عادی)

تعیین سیاست‌های کلی انرژی هایپر مارکت برحسب نوع بهره‌برداری(خط مبنای موردانتظار و استاندارد هایپر مارکت)

تعیین راه‌کارها و برنامه‌های گوناگون در جهت تحقق سیاست‌های کلان انرژی هایپر مارکت

طراحی چک‌لیست‌های مشخص در جهت پایش و نظارت بر عملکرد سیستم در دوره‌های زمانی مشخص
۷. آموزش کارکنان کارخانه جهت مدیریت صحیح سیستم و تعمیرات صحیح هایپر مارکت
۸. بررسی طرح‌های مختلف تشویقی اداره برق و گمک به تدوین راه‌کارهایی در جهت دریافت پاداش و تشویق (تخفیف) بیشتر هایپر مارکت در طرح‌های مختلف اداره برق
۱-۸ بررسی طرح ذخیره عملیاتی و کمک به اخذ تخفیف این طرح برای هایپر مارکت
۲-۸ بررسی طرح تعطیلات و تعمیرات و مطابقت با فرآیند هایپر مارکت جهت اخذ تخفیفات اداره برق
۳-۸ بررسی طرح استفاده از ژنراتورهای خود تامین (دیزل ژنراتور) برای هایپر مارکت
۱۰. انجام خدمات پیمانکاری و اجرائی
۱-۱۰ اجرای تاسیسات و تجهیزات برق
۲-۱۰ تهیه اجناس مورد نیاز هایپر مارکت به ویژه خطوط و فرآیند‌های استاندارد
۳-۱۰ اجرای طرح‌های مانیتورینگ و اتوماسیون هایپر مارکت
۴-۱۰ مشاوره در جهت طراحی و نصب صحیح شبکه برق
۱۱. تهیه گزارش نهایی سالیانه جهت مدیریت هایپر مارکت در جهت افزایش بهره‌وری انرژی و کاهش هزینه‌ها
ارائه گزارش نهایی شامل وضعیت انرژی در نتایج ممیزی انرژی، نتایجِ آنالیز سستم‌ها و ارائه راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی، روش‌های کاهش هزینه انرژی سازمان و ارائه راهکارها بر اساس آنالیزهای اقتصادی- تدوین استراتژی مناسب در جهت تحقق سیاست‌های کلی سازمان و خط مشی انرژی
مدت‌زمان تقریبی قرارداد مشاوره می‌تواند با توافق طرفین به مدت یکساله باشد.


مشخصات دستگاه آنالیزور توان (Power Analyzer):
* قابلیت اندازه گیری پارامترهای الکتریکی مانند ولتاژ، جریان، توان اکتیو، توان راکتیو، فرکانس های مختلف ولتاژ و جریان، ضریب توان و … بر حسب زمان
* قابلیت نمونه برداری از هارمونیک های تولیدی سیستم و تعیین میزان هارمونیک ها
* قابلیت تعیین فواصل نمونه برداری از سیگنال های مختلف الکتریکال سیستم و ذخیره نمونه های اندازه گیری شده
* قابلیت رسم گراف های (نمودار) سیگنال های نمونه برداری شده از سیستم مانند گراف ولتاژ و جریان
نتایج حاصل از ممیزی انرژی مقدماتی و تفضیلی به کمک دستگاه آنالیزور توان:
1- اشراف مدیر مجموعه هایپرمارکت از میزان و محل مصرف انرژی الکتریکی
2- شناسایی و امکان سنجی فنی و اقتصادی فرصتهای صرفه جویی انرژی
3- اشراف مدیر مجموعه از میزان تلفات مصرف کننده های انرژی الکتریکی
4- تعیین میزان تلفات سیستم تغذیه الکتیریکی
5- آشنایی با راه کارهای مناسب (اولویت بندی) به منظور بهینه سازی مصرف انرژی در مجموعه
6- برآورد توجیهی اقتصادی هر راه کار و مدت زمان بازگشت سرمایه جهت عملیاتی کردن پیشنهادات
7- زمینه سازی برای تدوین برنامه میان مدت / بلند مدت مدیریت انرژی (با هدف استفاده بهینه از منابع)


فرم درخواست مشاوره