نگهداری موتورخانه‌های مجتمع های مسکونی و اداری

  • بررسی کلیه بویلرها، چیلرها و …
  • بررسی وضعیت عایق‌کاری مسیرهای عبوری گرمایش و سرمایش، منابع انبساط، برج‌های خنک کن، دودکش بویلرها، مبدل‌های حرارتی و …
  • نصب دستگاه آنالیزور گاز و اندازه‌گیری و آنالیز گاز خروجی بویلرها و کوره‌ها جهت تنظیم نمودن مشعل
  • برآورد بار حرارتی و برودتی مورد نیازساختمان‌ها توسط نرم‌افزار تخصصی
  • امکان‌سنجی نصب و برآورد تجهیزات لازم به‌منظورپیاده‌سازی سیستم مدیریت هوشمند موتورخانه
  • تعیین راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی در این سیستم‌ها و بررسی اقتصادی آن‌ها
  • تعمیرات و نگهداری موتورخانه ها به صورت فصلی و سالیانه
  • احیا و رسوب زدائی سیستم چیلرها و سیستم رزین به کمک مواد شیمیائی استاندارد
  • آزمایش آب بویلرها و چیلرها از نظر درصد سختی، رسوب زدائی و خورندگی